Informace, které je dobré vědět

Euroklíč

V současné době začala distribuce euroklíče. Euroklíč se stává součástí našich životů a tak je důležité vědět, jaké osoby se zdravotním postižením můžou bezplatně Euroklíč získat.

Euroklíč v mnoha evropských zemích pomáhá handicapovaným ulehčit život. Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních (WC) a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:

 1. budou tato zařízení osazena jednotným "eurozámkem"
 2. osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální "euroklíče"

V Děčíně Euroklíč distribuje naše Centrum služeb a pomoci AVAZ, Dvořákova 1331/20, 405 01 Děčín II.
Petr Kumstát, jednatel, mob.: 775 866 348, 773 772 683, e-mail: avaz.dc@seznam.cz.
Více informací o projektu Euroklíč na www.eurokeycz.com .

CAR CLUB s.r.o.

Uvažujete o zakoupení automobilu, o sjednání pojištění nebo jiných služeb? Jste držitelem průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P? Využijte výhodných nabídek a slev na pořízení motorového vozidla společnosti CAR CLUB s.r.o.

Nabídka programu Handy Card obsahuje speciální služby a slevy pro zdravotně postižené občany. Získejte kartu CCS Handy Limit, která je součástí karty Handy Card. Tato karta Vám umožní čerpat levněji PH, na téměř všech čerpacích stanicích v ČR a uplatnit slevy při nákupu zboží a služeb.

Uplatnění slev na pevnou i mobilní telefoní linku

O2 zdravotně postiženým zákazníkům poskytuje výraznou měsíční slevu. Pokud patříte do vybrané skupiny zdravotně postižených osob, máte nárok na měsíční státní příspěvek na služby mobilní nebo pevné sítě. Slevu můžete čerpat buď na mobil nebo na pevnou linku, nelze na oba typy služeb zároveň.

Pokud uplatňujete slevu z důvodu přiznání příspěvku na péči, je třeba přiložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí. Mimo slevu na telefonní hovory je možné získat slevu na speciální telefonní přístroj pro osoby neslyšící nebo nedoslýchavé, osoby slabozraké nebo nevidomé či pro osoby s motorickou vadou horních končetin nebo pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

 1. Nárok na O2 Slevu pro ZTP a státní příspěvek mají:
  • držitel průkazu ZTP/P
  • držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
  • osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III., IV. ve smyslu zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
  • zákazník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C

Vodafone nabízí Zvláštní cenový plán, zjednodušeně Zvýhodněný tarif. Jde o speciální balíček 50 volných minut za zvýhodněný měsíční poplatek 50,- Kč včetně 20% DPH. Balíček je součástí Tarifů na míru a užívat ho může vždy jen jedno MSISDN a jedno rodné číslo. Podrobné informace

 1. Jak Zvýhodněný tarif vypadá?
  • Jedná se o speciální balíček, který je součástí Tarifů na míru a je v něm 50 volných minut za zvýhodněný měsíční poplatek 50,- Kč vč. 20% DPH.

T- Mobile státní příspěvek je nahrazen zvýhodněním pro zdravotně postižené ve formě 200 volných minut a 200 volných SMS do sítě T- Mobile měsíčně za 0,- Kč. Volné minuty a SMS jsou čerpány až po vyčerpání tarifních jednotek. Podmínky nároku na slevu jsou stejné jako u O2.

Avaz pořádal výlet lodí z Děčína do Hřenska

V sobotu 16. 4. 2011 se 25 našich členů se svými rodinnými příslušníky, zúčastnilo plavby lodí s názvem "Ústí nad Labem" z Děčína do Hřenska a zpět. Výlet se povedl, počasí nám přálo a jemný větřík nás šlehal do tváří, takže ti, kteří celou plavbu absolvovali na otevřené palubě, zažili opravdové pocity starých mořských vlků.

Děkujeme Labské plavební společnosti, s.r.o., že nám umožnila absolvovat tuto cestu a zažít něco neobvyklého, navíc zdarma! Děkujeme též našemu kamarádovi, Alešovi Černohousovi, za skvělý nápad a dokonalou realizaci. Několik fotografií z naší plavby najdete na odkazu Foto a video album.

Dobrovolník roku 2010

Anketa Dobrovolník roku 2010 zná své vítěze. Slavnostní předávání cen se konalo 1. března na děčínském zámku. První ročník ankety vyhlásilo sdružení Slunečnice pod záštitou primátora Děčína.

Porota vybírala ze 24 nominovaných dobrovolníků ve čtyřech kategoriích. V oblasti sociálně zdravotní, práce s dětmi a mládeží, sportu a kultury.

Dobrovolníkem roku v oblasti sociálně - zdravotní se stal Jiří Musil z organizace AVAZ. „Od roku 2009 provádí opravy vozíků přímo v našem Centru služeb a pomoci, kde v současné době máme přes 30 mechanických vozíků a 10 chodítek,“ říká Pavel Kostka, zástupce AVAZ. Práci na opravách vykonává Jiří Musil kvalitně a bez nároku na odměnu, investuje svůj čas a většinou i materiál.

Napsal Děčínský deník 2. 3. 2011

Úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitou - distanční studium pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P

Soukromá obchodní akademie v Žatci, umožňuje distanční formu studia pro zájemce s ukončením základním vzděláním všem věkovým kategoriím. Distanční forma studia spočívá v tom, že žáci postupují svým tempem a pracují v čase, který jim nejvíce vyhovuje, a to v domácím prostředí. Studuje se z textů speciálně připravených pro účely tohoto studía a z učebnic schválených MŠMT pro střední školy.

Délka studia: Pětiletý individuální studijní plán.
Určeno pro: Zájemce s ukončeným základním vzděláním všech věkových kategorií.
Ubytování: Zajištěno, zahrnuto v ceně.
Způsob studia: Speciálně upravené materiály, které nahrazují výklad učitele. Materiály umožňují korespondenční formu výuky. Pro distanční studium jsou určena nejméně dvě soustředění ročně (další soustředění se plánují podle možností a zdravotního stavu studentů) v bezbariérovém zařízení. V průběhu roku si studenti mohou domluvit individuální konzultační hodinu se svými učiteli.

    Více informací    

Veškeré dalši informace, které se týkají nabídky studijních programů pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P, najdete na www.soazatec.cz/

Cena Mosty 2009

Národní rada osob se zdravotním postižením se rozhodla každoročně udělovat cenu Mosty, a to instituci, která významným způsobem, nad rámec svých povinností, přispěje ke zlepšení postavení občanů se zdravotním postižením. Cena Mosty je dílem akademické sochařky J. Wernerové a představuje spojení dvou rukou, které vytvářejí most.

Sdružení AVAZ podalo v roce 2009 prostřednictvím našich zástupců v kraji Vysočina manželů Krajíčkových návrh na ocenění paní Naděždy Rubnerové in memoriam za její nesmírně obětavý čin při loňských povodních. Jsme přesvědčeni, že je třeba, aby se o takto statečných lidech, kteří neváhají pomoci i za cenu vlastního ohrožení, dozvědělo co nejvíce ostatních. Více informací najdete na stránkách NRZP.

SeniorTAXI v Děčíně

... přesněji Sociální doprava po Děčíně funguje pod hlavičkou Centra sociálních služeb Děčín od počátku roku 2009. Bílý tranzit s nápisem CSS MINIBUS poskytuje novou možnost dopravy hendikepovaných spoluobčanů. Služba je určena lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby a nemají možnost přepravy městskou hromadnou dopravou, taxislužbou, či s rodinnými příslušníky.

Přepravu zajišťuje školený řidič, kvalifikovaný pracovník v sociálních službách. Sám také na tel. čísle 739 340 297 přijímá objednávky. Ty je třeba vyřídit alespoň jeden den před plánovanou jízdou. Jízdné je stanovené na 60,- Kč po Děčíně, klienti CSS mají 50% slevu. Minibus je k dispozici v pracovní dny od 7 - 15 hodin, jiný čas a jízdu mimo Děčín je třeba domluvit.
Informaci a foto jsme převzali z Děčínského deníku.

Jak získat levnější software pro zdravotně postižené

Konto BARIÉRY mimo jiné zařizuje levnější software do počítačů pořízených jako kompenzační pomůcky pro zdravotně handicapované. Konto Bariéry již od roku 1996 spolupracuje se společností Microsoft, která nás každoročně podporuje formou finančního, SW a HW grantu. Už tehdy jsme si uvědomili, jak důležitým nástrojem počítač pro postižené je, a proto také vznikl projekt Počítače proti bariérám. Snažíme se postiženým pomoci nejen k počítačovému vybavení, ale také je naučit počítač používat.

Každý člověk, který je těžce zdravotně postižený, může Konto Bariéry požádat o příspěvek na počítač, o počítač použitý nebo SW. Každý čtvrtrok zasedá rada projektu složená z lékařů a ICT odborníků, kteří rozhodují o přidělení příspěvku. Společnost Microsoft nás každoročně podporuje licencemi operačního systému Windows a kancelářským balíčkem Microsoft Office. Letos jsme získali licence na Windows Vista a Office 2007.

K žádosti o poskytnutí software je nutno doložit kopii průkazu ZTP/P a několik dalších dokumentů. Více na www.kontobariery. cz, nebo na telefonním čísle 224 214 452.

Zdroj: rozhovor s Rudolfem Kubíkem z Konta Bariéry.

Kooperativa pro tělesně postižené

Kooperativa uzavřela rámcovou smlouvu o podpoře s Národní radou zdravotně postižených (NRZP ČR). Klíčovou oblastí spolupráce na českém trhu je unikátní program pojistných produktů se zvýhodněnými sazbami a podmínkami tak, aby co nejvíce vyhovovaly reálným potřebám lidí se zdravotním postižením.
"Základní filozofií pojišťovny je podat pomocnou ruku klientům v nesnázích. Vyjít vstříc našim hendikepovaným spoluobčanům je v tomto smyslu zcela logický krok.

V nabídce Kooperativy si můžete vybrat například speciální pojištění domácnosti, které se vztahují i na škody vzniklé jinde než v místě pojištění na invalidním vozíku, rehabilitačních či jiných zdravotních pomůckách i vodícím psovi. Speciální podmínky a slevy najdeme v programu pojištění vozidel (například speciální asistenční služby), případně v dalších produktech.

Pro další informace kontaktujte:

Krajský Úřad Město Děčín Portál MPSV Konto Bariéry Liga vozíčkářů

Copyright © 2006 - Avaz, Dvořákova 1331/20, Děčín 2, tel: 773 772 683, e - mail: avaz.dc@seznam.cz