Činnost Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ Děčín

Poslání naší organizace

Zapsaný spolek, z.s. Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených (AVAZ), je samostatnou neziskovou organizací, která vznikla již v roce 1990.

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených sdružuje osoby se zdravotním postižením pohybového aparátu (tělesné i mentální). Věková hranice je od 18 let. Dále pak osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální a životní situace (oslabení, ztráta schopnosti), nepříznivého zdravotního stavu nebo jsou touto situací ohroženy a nedokáží ji řešit vlastními silami bez potřebné podpory a pomoci. Především lidé, kteří používají k pohybu invalidní vozík, by měli mít stejné možnosti jako ostatní, zejména podílet se na společenském a kulturním životě, cestovat, mít své koníčky, pracovat, vzdělávat se, aktivně se zabývat politikou.

Každý má právo zařídit si osobní a společenský život podle vlastních představ a také plnit všechny závazky s tímto životem spojené.

Posláním Asociace je poskytovat lidem s postižením informace ambulantní formou o právech a povinnostech, možnostech řešení a o dostupných službách a aktivitách, které napomohou k jejich setrvání a znovuzačlenění do společnosti.

Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

V současné době máme k dispozici na zapůjčení 45 invalidních mechanických vozíků, 2x elektrickou čtyřkolku, 8 toaletních vozíků, 2 elektrické vozíky, 1 schodolez, 12 chodítek a polohovací elektrické lůžko. Půjčujeme také biolampy, nástavec na WC, sedák na i do vany.

V našem Centru si můžete také zapůjčit bioprotonové lampy, z nichž typ BioBeam 660 Red využívá příznivých účinků polarizovaného světla a velice se osvědčila při léčení dekubitů nebo jiných poranění. Biolampa BioBeam 940 Infrared pomáhá léčit chronické záněty pohybového aparátu a nemoci kloubů. Novinkou je nízkofrekvenční magnetické lůžko, sponzorský dar od firmy ZEMPRA DC, s.r.o., který slouží k celkové regeneraci organismu.
Podrobné informace najdete na stránce Kompenzační pomůcky.

Projekt "Rehabilitační cvičení"

image V Centru služeb a pomoci probíhá každodenní cvičení na rotopedu (procvičení nohou) a MOTOmedu (procvičení nohou a rukou), nebo využit jiné cvičební pomůcky. Dále se pravidelně koná skupinové a individuální cvičení pod dohledem kvalifikovaných fyzioterapeutek, které každou středu využívá minimálně 12 klientů.
Fotografie ze cvičení ...

Cvičení je dobré si předem telefonicky objednat, protože je o ně velký zájem.

Projekt "Rehabilitační cvičení" je financován z Fondu Ústeckého kraje.

Týdenní a víkendové rekondiční pobyty

AVAZ pořádá každoročně několik týdenních rekondičních pobytů. Místa pro rekondice se snažíme dopředu navštívit, abychom si udělali představu o bezbariérovosti ubytovacího zařízení hlavně pro vozíčkáře. Klademe důraz na dostupnost a kvalitu stravování. Na některých rekondičních pobytech jsme ubytováni v centru města a využíváme lákadel, které město nabízí. Projít obchody, navštívit místní kina, divadla, koncerty, ale i bazény či plovárny. Jindy to je bezbariérově upravený objekt u rybníka, v blízkosti lesa, v klidnějším a tichém prostředí.

Vždy se snažíme získat informace o dostupných památkách a zajímavých místech v okolí a zorganizovat skupinový výlet. Náplň volného času na rekondici je zcela na Vás.

Víkendové pobyty mají sportovní náplň. Hrajeme turnaje ve stolním tenise, v kuželkách a každoročně pořádáme Sportovní pětiboj. Náplní oblíbeného Sportovního pětiboje jsou tři atletické disciplíny - koule, oštěp a disk. Dále střelba ze vzduchovky a házení šipek.

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je naší registrovanou sociální službou dle podmínek zákona 108/2006. V našem Centru služeb a pomoci Vám pomůžeme zvládnout Vaši novou, často tíživou, sociální a životní situaci. Především se jedná o pořízení a užívání kompenzačních pomůcek, orientace v sociálně - právních systémech a o úpravy bariérového prostředí u Vás doma a ve Vašem okolí. Poskytneme Vám kontakty na státní a městské instituce i na sdružení a organizace, které se zabývají pomoci lidem se zdravotním postižením. Máte možnost najít nové kamarády, kteří řeší podobné problémy jako vy. Základní sociální poradenství je poskytováno zdarma.

V roce 2017 se nám podařilo zajistit:
       950 intervencí (min. třicetiminutová jednání), 250 kontaktů (jednání do třiceti minut)
       Celkem jsme pomohli 200 jedinečným klientům.

Navštivte nás v pondělí - čtvrtek 8:00 - 16:00 hod.,   pátek 8:00 - 15:00 hod.

Internetový koutek

Díky Magistrátu města Děčína, se podařilo v našem Centru sužeb, zřídit internetový koutek a za výrazné pomoci Konta Bariéry, získat výpočetní techniku.
I dva dosavadní počítače byly vyměněny za novější. Pro lidi s handicapem máme tedy k dispozici kvalitní počítačové sestavy s bezdrátovým připojením k internetu. Všechna tři místa zaručují dostatek prostoru i pro vozíčkáře. Naši klienti, kteří doma nemají přístup k intrnetu, mohou každý pracovní den přijít do našeho centra a využít naši nabídku. Internet je pro Vás samozřejmě zdarma!

Bezbariérové stavby v Děčíně

Díky spolupráci se Stavebním úřadem se podařilo upravit větší množství přechodů i chodníků pro vozíčkáře po celém Děčíně. Zpřístupnil se Magistrát, poliklinika, většina oddělení nemocnice, městské divadlo, kino Sněžník, Společenský dům města Děčín Střelnice, ul. Myslbekova s několika obchody, zimní stadion, sportovní hala - Maroldova ul., hlavní nádraží, GE Capital Bank, KB, ČSOB, Česká spořitelna. Mezi nové stavby, kde je přístup vozíčkářů samozřejmostí, patří Všeobecná zdravotní pojišťovna, Katastrální úřad, nákupní centrum - Oblouková ul., obchody a provozovny v Křížové ul. a Pohraniční ul., autobusové nádraží s budovou prodejny jízdenek a informací, krytý plavecký areál a další provozovny využívané veřejností.

Zástupce naší organizace AVAZ se zúčastňuje pravidelných schůzek na Stavebním úřadu, kde se řeší ty bariéry, které při stavbách vznikly a zatím se neodstranily.

Prosíme všechny občany Děčína, kteří se v okolí svého bydliště, pracoviště, či na jiných místech střetávají s architektonickou bariérou, např. vysokým obrubníkem, schody, neexistujícím, nebo nefunkčním nájezdem, ale také s nedostupnou službou, obchodem, budovou státní správy a jiné veřejné instituce, obraťte se na nás, popište nám místo, pokusíme se zjednat nápravu a učinit kroky vedoucí ke zlepšení stávající situace.

Schůzky zdravotně postižených - aktivizační služby

V AVAZu se jednou týdně konají schůzky zdravotně postižených, při kterých se hrají různé společenské hry, provádí arteterapie, tréninky paměti (společné luštění křížovek, sudoku, hádankové kvízy aj.) nebo si klienti vypráví o svých radostech, zážitcích, ale i o svých problémech. Plánují se také společné výlety a návštěvy. Dále pořádáme Velikonoční a Vánoční posezení.

Společná setkání jsou užitečná, je to jedna z možností, jak se seznámit s novými protetickými a jinými pomůckami. Přínosem jsou informace o změnách v legislativě, které se chystají nebo už probíhají.

Krajský Úřad Město Děčín Portál MPSV Konto Bariéry Liga vozíčkářů

Copyright © 2006 - Avaz, Dvořákova 1331/20, Děčín 2, tel: 773 772 683, e - mail: avaz.dc@seznam.cz

        Návštěvnost stránek
WebZdarma.cz